świętokrzyskie

  • CONTACT O/K Sp. z o.o.

    WIZJACONTACT O/K jest Spółką handlowo-usługowo-doradczą. Chcemy wdrażaći projektować zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresieteleinformatyki, telekomunikacji, monitoringu, automatyki,inżynierii środowiska i logistyki.Naszą unikalną wiedzę technologiczną łączymy z wiedzą menadżerskąrealizując kompleksowe usługi dla biznesu. Zamierzamy konkurować wdługim okresie w warunkach nieustannie zmieniającego się otoczeniadzięki nowoczesnym technikom zarządzania i ciągłemu nieustannemupogłębianiu wiedzy.KONTAKT
    ul. Piwowarska 28 Kielce
  • Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Magtrans

    Firma Magtrans to jedna z największych, a zarazem najdynamiczniejrozwijających się firm transportowo - spedycyjnych na tereniePolski południowej. Powstała w 1982 roku oferując swoim klientomusługi w transporcie krajowym. Reagując na potrzeby naszychklientów poszerzyliśmy działalność o transport międzynarodowy orazspedycję. Po 28 latach działalności firma Magtrans dysponujenowoczesnym taborem, spełniającym najwyższe wymogi w ramachekologii, bezpieczeństwa oraz masy przewożonych ładunków.Magtrans specjalizuje się w przewozach krajowych imiędzynarodowych, jednak długoletnia tradycja naszej firmypozwoliła na znaczne rozszerzenie działalności.…
    ul. Bohaterów Warszawy 116 Busko-Zdrój